6111190927409152
Gregory Fine Day All Red版 | 預訂產品 | 到貨日期約3-4星期 Gregory Fine Day All Red版 超級Sharp醒呀😎 運動型既朋友絕對岩晒你😚 孭出街絕對適合你, 去行山唔怕搵唔到你啦😆 ✅前方拉鍊收納袋 ✅冰斧/登山杖束帶 ✅可搭配外掛包使用的扣具 ✅內部拉鍊網狀收納袋 ✅43 cm x 34 cm x 14 cm Product #: buy4uhk-Gregory Fine Day All Red版 | 預訂產品 | 到貨日期約3-4星期 2024-06-06 Regular price: $HKD$898.0 Available from: BUY4U HKIn stock