6084125481107456 BUY4U HK 日本製 "匠之技" 頂級指甲鉗 <<預訂產品 | 到貨日期約2-3星期>> ====================== 🉐 好物推介- 店主用過最好用嘅指甲鉗,大家必要試🉐 🏆 日本名牌 ~ 日本製🇯🇵既 "匠之技"頂級指甲鉗 ✨✨✨✨再開團俾大家啦🤗🤗 . 話說我都係人地推介俾我,話去日本必買🔥 講到呢個指甲鉗飛上天甘勁🤔🤔 疫情前去日本遇見佢, Product #: buy4uhk-日本製 "匠之技" 頂級指甲鉗 2023-01-26 Regular price: $HKD$168.0 Available from: BUY4U HKIn stock